Toimintakertomukset, jäsenkirjeet ja näyttelytiedotteet

Julkilausuma

Vetoomus kulttuurin toimintamahdollisuuksista kunnissa

Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry. on Uudenmaan maakunnassa ja sen lähialueilla toimivien kuvataideyhdistysten keskusjärjestö. Jäsenyhdistyksiin kuuluu yhteensä noin 2000 taiteilijaa. Koronaepidemia on raskaasti vaikuttanut kulttuurialaan. Kokoontumisrajoitukset ovat estäneet tai rajoittaneet kokonaan taiteilijoiden ja heidän yleisönsä kohtaamiset. Taidemuseot samoin kuin galleriat ovat olleet osittain kiinni tai kävijämäärää on rajoitettu. Tämä on vienyt monelta taiteilijalta toimeentulon ja taiteen yleisöltä ison osan elämän sisältöä. Koronavirus on aiheuttanut tulonmenetyksiä yli 80 prosentille kuvataiteilijoista. Tulonmenetykset ovat kohdistuneet yleisimmin teosmyyntiin, opetustyöhön ja teostilauksiin. Kuvataiteilijan kohdalla esimerkiksi näyttelyn järjestämisen kustannukset ovat saattaneet muodostua jo ennen koronaa, mutta peruuntuneen näyttelyn aiheuttamat myynnin menetykset realisoituvat nyt. Kunnissa taiteen opetuksen tuntimääriä on supistettu ja taiteen tukemiseen tarkoitettuja kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia on vähennetty. Monelle taitelijalle työ on intohimo huolimatta taloudellisesta epävarmuudesta. Halu toteuttaa luovia unelmiaan on paitsi ilo itselle myös halu antaa elämyksiä yleisölle.
Työskentelyyn tarvitaan toimitilat. Useissa kunnissa on vähennetty säästösyistä taidetoimintaan tarvittavia toimitiloja ja tätä kautta rajoitettu toimintaedellytyksiä. Kuitenkin on todettava se, että taiteeseen varattu määräraha on vain murto-osa kunnan budjetista. Kunnissa kulttuuri voidaan joskus nähdä vähemmän tärkeinä kustannuksina ja helppona säästökohteena. Kuitenkin pohjimmiltaan kyse on jostain paljon tärkeämmästä; ihmisen hyvinvoinnista. Useissa tutkimuksissa on todettu, että taide ja kulttuuritoiminta vaikuttavat myönteisesti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Aktiivinen osallistuminen kulttuuritoimintaan on yhteydessä yhteisöllisyyteen, hyvän elämän kokemuksiin sekä fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Tarjoamalla mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan voidaan saada myös säästöä terveydenhoidon menoissa. Kunnat ovat tärkeässä asemassa kulttuurialan tukemisessa. Kulttuurin kenttää tulisi tukea myös kriisin aikana, koska tarvitaan kulttuurin tuottajia myös sen jälkeen. Iso kädenojennus on toimijoille olla perimättä jo myönnettyjä avustuksia takaisin, vaikka niiden käyttötarkoitus tai käyttöaika tilanteen vuoksi muuttuisi. Samoin kunta voi tarjota tukeaan vuokrahuojennuksin. Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry. vetoaa kuntiin, että niiden kulttuuripalveluissa ei menetetä koronan vuoksi sitä, mitä aikaisemmin on saavutettu, vaan, että toiminta voi käynnistyä täydellä teholla tilanteen helpottuessa.
Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry.
Puheenjohtaja Vicky Maaranen ja Varapuheenjohtaja Tuula Siltasari-Peltonen
Nurmijärvellä 17.4.2021
Scroll to Top